Naam:
Wachtwoord:  
    
 
NedDate.nl
Het gebruik van NedDate.nl

1 Registratie bij NedDate.nl
1.1. Voorwaarden
Een lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn.

1.2. Na registratie, beschikt ieder lid over een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of worden gedeeld. Als een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie, zal NedDate het lidmaatschap van het lid in kwestie opheffen.

1.3. Een lid is als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de aanmeldingsgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van het lid worden gedaan.

2 Gebruik
2.1. Na registratie kan een lid gratis gebruik maken van alle mogelijkheden die NedDate te bieden heeft.

2.2. Verplichting NedDate
NedDate biedt een dating service aan via het internet. NedDate zal hierbij niet persoonlijk adviseren bij partnerkeuze of persoonlijk optreden als relatiebemiddelaar.
NedDate heeft geen wettelijke verplichting om de identiteit van leden vast te stellen wanneer zij op de website komen of om toezicht te houden op de waarheid van de geplaatste inhoud (profiel) van de leden.

2.3. Verplichtingen
Leden hebben de volgende algemene verplichtingen:
a) Oprecht en eerlijk handelen ten opzichte van NedDate en andere Leden.
b) Het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van NedDate en haar leden.

2.4. Het is niet toegestaan NedDate te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld werving, reclame, verkoop of prostitutie.

2.4. Het is niet toegestaan lasterlijke, sexuele, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige teksten of beelden op NedDate te plaatsen. De verantwoordelijkheid ligt voor dergelijk uitingen uitsluitend bij het desbetreffende lid.

2.5. Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens, waarmee leden buiten NedDate om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummers, enzovoort), op de website te vermelden.

2.6. Onverminderd de bepalingen in het artikel over "Beëindiging", behoudt NedDate zich het recht voor om bij schending van één of meer van de bovengenoemde verplichtingen door een lid, de overeenkomst met het lid te beëindigen en definitief de registratiegegevens van het betreffende lid te verwijderen.

2.7. NedDate stelt zich als doel een gratis Dating service te zijn en te blijven. Een lid kan op elk gewenst moment zijn lidmaatschap beëindigen.

3 Privacy en bescherming van gegevens
3.1. Wanneer wordt informatie ingezameld?
Leden worden wanneer zij zich registreren om persoonlijke gegevens gevraagd.

3.2. Welk soort informatie wordt ingezameld?
Wanneer NedDate om persoonlijke gegevens vraagt, kan het gaan om je naam, post- en/of e-mailadres, informatie over je uiterlijk, foto's, interesses en de reden waarom je gebruikt maakt van deze website.

3.3. NedDate maakt gebruik van cookies waarmee tijdens het gebruik van de website identiteitsinformatie over leden wordt opgeslagen. Deze informatie wordt strikt gebruikt om het surfen op de website gemakkelijker te maken voor de bezoeker. Je hoeft je bijvoorbeeld niet steeds kenbaar te maken op de website, bijvoorbeeld bij het aanpassen van je profiel.

3.4. Wie heeft toegang tot persoonlijke gegevens?
Er is alles aan gedaan om persoonlijke gegevens van leden optimaal te beveiligen. Persoonlijke gegevens, anders dan de profiel of advertentiegegevens, die tijdens de registratie worden doorgegeven, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgegeven, verkocht of uitgewisseld, tenzij de rechterlijke macht daar opdracht toe geeft.

4 Intellectueel eigendom
4.1 Intellectueel eigendom NedDate.
De logo's, iconen, afbeeldingen, foto's, animaties, en teksten op NedDate zijn het intellectuele eigendom van NedDate en moge niet gebruikt, gelinkt of weergegeven worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

4.2. Leden verstrekken NedDate een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door leden wordt verstrekt met het doel deze inhoud te verspreiden op de website van NedDate.

5 Aansprakelijkheid
5.1. Leden van NedDate moeten beschikken over de geschikte hardware en software: Internet Explorer 6 en daarboven, FireFox 1.0 en daarboven, of een vergelijkbare internetbrowser waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.

5.2. NedDate kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onware uitingen van leden van de website. NedDate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen leden of voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-Leden die voortvloeien uit het gebruik van de website en de gevolgen daarvan.

5.3. NedDate kan niet garanderen dat de website goed zal werken wanneer een lid een programma voor het onderdrukken van popups activeert.

5.4. NedDate aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld vertragingen of andere storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet.

5.5. Informatie door leden verstrekt
Informatie die door een lid aan NedDate wordt verstrekt, moet overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van een lid en/of andere leden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het desbetreffende lid.

6 Beëindiging
6.1. Leden kunnen hun registratie bij NedDate op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen.

6.2. Onverminderd de overige bepalingen van de voorwaarden geldt dat NedDate het lidmaatschap van een lid zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen, indien een lid een ernstige wanprestatie pleegt.

7. Aanpassing van de voorwaarden
7.1. NedDate mag deze voorwaarden ten allen tijde wijzigen. Zodra de wijzigingen op de website zijn geplaatst, zullen leden op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen een maand nadat deze op de website zijn geplaatst in werking treden.

 


 
Gebruik | FAQ's | Over Ons | Contact | Bevestigingsmail niet Ontvangen? | Wachtwoord / Login Vergeten?